miércoles, 3 de junio de 2009

DEREITOS HUMANOS

1- DEREITO Á IGUALDADE
2- DEREITO Á NON DISCRIMINACIÓN
3- DEREITO Á VIDA
4- DEREITO A NON SER ESCLAVIZADO
5- DEREITO A NON SER TORTURADO
6- DEREITO Á PERSONALIDADE XURíDICA
7- DEREITO Á IGUALDADE ANTE A LEI
8- DEREITO AO RECURSO ANTE A LEI
9- DEREITO A NON SER DETIDO/A ARBITRARIAMENTE
10-DEREITO A UN XUIZO XUSTO
11-DEREITO Á PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
12-DEREITO Á PRIVACIDADE
13-DEREITO Á LIBERDADE DE MOVEMENTO
14-DEREITO DE ASILO
15-DEREITO Á NACIONALIDADE
16-DEREITO AO MATRIMONIO E Á FAMILIA
17-DEREITO Á PROPIEDADE
18-DEREITO Á LIBERDADE DE CULTO E DE PENSAMENTO
19-DEREITO Á LIBERDADE DE OPINIÓN E EXPRESIÓN
20-DEREITO Á LIBERDADE DE ASOCIACIÓN
21-DEREITO Á PARTICIPACIÓN POLÍTICA
22-DEREITO Á SEGURIDADE
23-DEREITO AO TRABALLO
24-DEREITO AO DESCANSO
25-DEREITO A UN NIVEL DE VIDA AXEITADO
26-DEREITO Á EDUCACIÓN
27-DEREITO Á CULTURA E AO PROGRESO
28-DEREITO A UN MUNDO XUSTO
29-DEREITOS E DEBERES ANTE A SOCIEDADE
30-INALIENABILIDADE DOS DEREITOS

No hay comentarios:

Publicar un comentario